Destekten yoksun kalma tazminatının hukuki düzenlemeleri

Destekten yoksun kalma tazminatının hukuki düzenlemeleri

Destekten yoksun kalma tazminatının hukuki düzenlemeleri

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin destek sağlama yükümlülüğünün ortadan kalkması durumunda, destek alacak kişinin uğradığı maddi zararın karşılanması amacıyla ödenen bir tazminattır. Hukuki düzenlemeleri ise Türk Medeni Kanunu'nda yer almaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun 328. maddesi, destekten yoksun kalma tazminatının koşullarını düzenlemektedir. Buna göre, bir kimse geçimini sağlamak amacıyla bir başka kişiye bağımlı bir durumda bulunuyorsa ve bu bağımlılık bağlı olduğu kişinin ölümü, iş göremezlik hali veya diğer nedenlerle sona ererse, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunacak kişi, bu talebine dayanak oluşturacak nedenleri ve tutarı kanıtlamakla yükümlüdür. Kanıtlar arasında bağımlı kişinin ekonomik durumu, destek sağlama yükümlülüğü olan kişinin gelir durumu ve varsa mal varlığı gibi faktörler bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'na göre, destekten yoksun kalma tazminatını talep edecek olan kişinin, akrabalık ilişkisi veya ekonomik bağımlılık ilişkisi olması gerekmektedir. Akrabalık ilişkisi, eşler, çocuklar veya torunlar arasında bulunabileceği gibi, diğer akrabalık ilişkilerinde de söz konusu olabilir. Ekonomik bağımlılık ilişkisi ise, bir kimsenin diğer bir kimseye bağımlı olması durumunda ortaya çıkmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı miktarı, mahkemenin takdirine bağlıdır. Mahkeme, bağımlı kişinin maddi zararını dikkate alarak, adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda bir miktar belirleyecektir. Bu miktar, destek sağlama yükümlülüğü olan kişinin gelir ve varlığı, destek alacak kişinin ekonomik durumu ve diğer yaşamsal ihtiyaçları gibi etkenlere göre değişkenlik gösterebilir.

Destekten yoksun kalma tazminatı talepleri genellikle mahkemelerde görülen davalarda değerlendirilmektedir. Bu davaların sonucunda mahkeme, tarafların beyanlarını ve sunulan kanıtları göz önünde bulundurarak hüküm vermektedir. Hükme itiraz edilmesi durumunda, davalar temyize götürülebilir.

destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin destek sağlama yükümlülüğünün ortadan kalkması durumunda uğradığı maddi zararın karşılanması amacıyla ödenen bir tazminattır. Türk Medeni Kanunu'nun 328. maddesi, destekten yoksun kalma tazminatının hukuki düzenlemesini içermektedir. Mahkemeler, bu tür davaları adalet ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek taraflara uygun bir karar vermektedir."

Avukata Sor Hemen Ara