İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Özel Hukuk alanındaki her türlü uyuşmazlık sonucu verilen mahkeme kararların uygulanması İcra Müdürlükleri marifetiyle yapılmaktadır. Bu sebeple uyuşmazlık konusu hangi hukuk alanına dahil olursa olsun mahkemece karar verilip bu karar kesinleştikten sonra artık uyuşmazlık İcra ve İflas Hukuku'nun alanına girecektir.

İcra Müdürlüklerinde, mahkeme kararlarının icrası için başvurulan İlamlı İcra Takibi yoluna ek olarak İlamsız İcra Takibi yolu ile de bir çok takip başlatılmaktadır. İcra ve İflas Hukuku'nda şekil çok önemlidir. O kadar ki İlamsız İcra Takibinde gönderilen bir ödeme emrine itiraz süresi kaçırıldığında, aslında borçlu olunmayan bir para ödenmek zorunda bile kalınabilir. Bu sebeple İcra Müdürlükleri tarafından Ödeme Emri veya başka bir evrak tebliğ edildiğinde, gecikmeksizin alanında uzman avukatlara danışılarak bir an önce işlem yapılması gerekmektedir.

Yine ticari iş ve işlemlerde sıkça kullanılan senetlerin takipleri de İcra Müdürlükleri aracılığı ile yapılmaktadır. Özellikle Kıymetli Evrak niteliğini haiz senetler(Poliçe, Bono, Çek) kendilerine özgü bir haciz yoluyla takip edilmektedir. Kıymetli Evraklara mahsus haciz yollarında süreler ve şekil şartları diğer icra takiplerine göre de farklılık arz ettiği için bu gibi takiplere başlanırken de bu alanda uzman bir Hukuk Bürosu'ndan yardım almak hak sahibinin faydasına olacaktır.

Avukata Sor Hemen Ara