Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Türk Hukukunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1401. Maddesinde düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, genel olarak sigorta şirketlerinin belirli bir ücret karşılığında rizikoyu üstlendiği sözleşme türüdür. Her sözleşme gibi sigorta sözleşmelerinin de uygulanması esnasında taraflar arasında ihtilaf çıkabilmektedir. Özellikle sigorta şirketleri üstlendiği riskli durum gerçekleşip de riziko ortaya çıktığında sigorta ettirenlere sözleşme gereği ödemeleri gereken ücretleri eksik ödeyebilmekte ve hatta bazı durumlarda ödeme yapmamaktadır.

Yine Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası(Trafik Sigortası) gibi kanunlarda özel olarak düzenlenmiş bazı sigorta türlerinde sigorta şirketlerinden sigorta ettirenin zararını değil sigorta ettirenin zarara sebep olması koşuluyla zarar gören üçüncü kişinin zararını karşılanması beklenmektedir. Bu gibi durumlarda da sözleşmeye taraf olmamasına rağmen zarar gören üçüncü kişi sigorta şirketine başvurarak zararının karşılanmasını talep edebilmektedir. Fakat yine uygulamada bazen sigorta şirketleri üçüncü kişilerin DEĞER KAYBI gibi bazı zararlarını karşılamak istememekte bazen de eksik ödeme yaparak zarar gören tarafın mağduriyetinin artmasına sebep olabilmektedir. Bu gibi durumlarda Sigorta Hukukunda uzman bir hukuk bürosuyla iletişime geçerek profesyonel destek alabilir ve hakkınız olan tazminatları tam ve eksiksiz olarak aldığınızdan emin olabilirsiniz.

Avukata Sor Hemen Ara