Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku taşınmaz mallar üzerinde(ev, arsa, bahçe, tarla, arazi, daire, apartman vs.) ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlendiği hukuk alanıdır. Bu uyuşmazlıklar mülkiyet vb. gibi bir ayni hakka dayanabileceği gibi kira ilişkisi vb. gibi nisbi bir hakka da dayanabilmektedir.

Özellikle son günlerde kira sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda bir hayli artış görülmektedir. Bu sebeple de Gayrimenkul Hukuku alanı da her geçen gün önemini artırmaktadır. Kira sözleşmelerinde kanun hem kiracıyı hem kiraya vereni koruyan bir çok hüküm ihtiva etmektedir. Hukuki uyuşmazlık çıktığı noktada sözleşme hükümleri ile birlikte kanun hükümleri bir hayli önem kazanmaktadır. Özellikle şekil şartlarının bir hayli önemli olduğu Kira Hukuku alanında en basit bir irade beyanının bile çok ağır sonuçları olabilmektedir. Bu sebeple herhangi bir hususta hareket etmeden ve hatta en basit bir irade beyanında bile bulunmadan önce alanında uzman bir avukattan hukuki destek alınması gerekmektedir.

Yine Gayrimenkul Hukuku alanında çok sık rastlanan dava türlerinden biri de İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) davalarıdır. Her ne kadar İzale-i Şuyu davaları münhasıran taşınmaz mallar üzerinde görülmesi zorunlu olan davalar değilse de uygulamada genellikle taşınmazlar bu davanın konusunu oluşturmaktadır. Miras ortaklıkları da dahil olmak üzere paylı mülkiyete veya el birliği mülkiyetine tabi her türlü ortaklık konusu malların paylaşılması gerektiğinde iradi bir paylaşım yapılamaması durumunda İzale-i Şuyu Davası açılması gerekecektir.

Avukata Sor Hemen Ara