İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren arasındaki her türlü uyuşmazlık İş Hukuku'nun konusunu oluşturur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda geçen hükümlerin yetersiz kalması sebebiyle daha detaylı ele alınan ve daha geniş kapsamlı olan 4857 sayılı İş Kanunu düzenlenmiştir. İş kanunu genel itibariyle iş sözleşmelerinde zayıf konumda bulunan işçiyi koruyucu hükümler ihtiva etmektedir.

İş Mahkemelerinde görülen davaların büyük çoğunluğunu işçilik alacaklarından kaynaklanan uyuşmazlıklar oluşturmaktadır. Bu işçilik alacaklarını genel olarak Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Alacağı, Hafta Tatili Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı olarak sayabiliriz. Bu alacaklarından bir veya birkaç tanesini alamayan işçi profesyonel destek almak için İş Hukuku alnında uzman bir Hukuk Bürosu ile iletişim kurabilir.

Yine her ne kadar kamu düzeni ile alakalı olsa da sigorta primleri yatırılmayan veya eksik yatırılan işçilerin açacakları Hizmet Tespiti Davaları'da İş Hukuku uyuşmazlıkları arasındadır. Buna ek olarak yaralanmalı ve ölümlü iş kazaları sonrası işveren veya SGK aleyhinde açılacak her türlü tazminat davası ve haksız işten çıkarılma sonucunda açılacak işe iade davası da İş Hukuku uyuşmazlığıdır. Tüm bu konularda daha detaylı bilgi almak için sitedeki makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Avukata Sor Hemen Ara