6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKMÜ GEREĞİNCE
YARGILAMA GİDERLERİ (HARÇ VE GİDER AVANSI) HESAPLAMA
(2023 YILI)


Dava Değerini Giriniz: TL.       
Maktu Harç:
Tanık Sayısı: Tanık var, sayısı Belli değil ise işaretleyiniz  
Taraf Sayısı:
Bilirkişi Sayısı:
Avukat Sayısı:
Bilirkişi: Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanıyorsanız seçiniz
Keşif: Dava dilekçesinde keşif deliline dayanıyorsanız seçiniz
Toplam Harç Ve Gider Avansı : TL.
                   
Avukata Sor Hemen Ara