Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Delil İle İspat Yükümlülüğü

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Delil İle İspat Yükümlülüğü

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Delil İle İspat Yükümlülüğü

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, genellikle boşanma davalarında gündeme gelen ve ekonomik destek sağlayan tarafın ölümü veya geçim imkanının ortadan kalkması durumunda, diğer tarafa ödenen bir tazminat türüdür. Bu makalede, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Delil İle İspat Yükümlülüğü üzerine ayrıntılı bir analiz yapılacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenmiştir ve özellikle boşanma davalarında karşımıza çıkar. Bu tazminat, genellikle eşlerden birinin diğerine olan geçim borcunu yerine getirememesi nedeniyle ortaya çıkar. Örneğin, bir eşin ölümü durumunda, hayatta kalan eş, geçimini sağlamakta zorlanabilir. Böyle bir durumda, destekten yoksun kalan eş, diğer eşten destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı davalarında delil ile ispat yükümlülüğü, tazminat talep eden tarafın deliller sunarak destekten yoksun kalma durumunu kanıtlamasını gerektirir. Yani, tazminat talep eden taraf, destekten yoksun kaldığını ve bunun mağduriyetine sebep olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.

Öncelikle, destekten yoksun kalma durumunun kanıtlanması için, taraflar arasındaki evlilik ilişkisi ve ekonomik destek sağlayan tarafın ölümü veya geçim imkanının ortadan kalkması gibi olayların delilleri sunulmalıdır. Örneğin, ölen eşin ölüm belgesi, ekonomik destek sağlayan eşin işsiz kalma durumunu gösteren belgeler, gelir durumu, ekonomik imkanlar gibi deliller sunulabilir.

Bununla birlikte, delil sunan tarafın destekten yoksun kalma durumunun devamlılığını ve tazminat talebinin haklı olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Bu durumda, tazminat talep eden tarafın gelir durumu, yaşam standartları, ekonomik durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı davalarında delil ile ispat yükümlülüğü, talep eden tarafın delilleri sunmasının yanı sıra, diğer eşin de talebi reddetmek için deliller sunma hakkına sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Öte yandan, mahkeme talep eden tarafın sunmuş olduğu delilleri değerlendirerek, destekten yoksun kalma durumunu kanıtlanmasının ardından adil ve hakkaniyete uygun bir tazminat miktarını belirlemektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davalarında Delil İle İspat Yükümlülüğü, tazminat talep eden tarafın destekten yoksun kalma durumunu delillerle kanıtlama yükümlülüğünü ifade etmektedir. Bu durumda, tazminat talep eden tarafın deliller sunması ve talebin haklılığını kanıtlaması gerekmektedir. Öte yandan, diğer eşin de talebi reddetmek için deliller sunma hakkı bulunmaktadır. Mahkeme ise sunulan delilleri değerlendirerek, adil ve hakkaniyete uygun bir tazminat miktarı belirlemektedir."

Avukata Sor Hemen Ara